You cannot sign up anymore for this webinar

Nyttobaserad styrning av projekt

Webbinariet vänder sig till dig som agerar som projektägare (beställare, sponsor) eller är styrguppsmedlem till projekt.

I en organisation är det vanligt med fler idéer och initiativ till förändring än resurser att hantera dem. Det är bra och ofta ett tecken på en välmående organisation. Ett vanligt sätt att realisera idéer är att definiera och starta upp projekt. Det är enkelt att starta projekt - så enkelt att många organisationer har fler projekt än de mäktar driva i mål. Många projekt som delar resurser, dras ut på tiden, och organisationen får inte tillbaka nyttan av projektet i tid. 

Känner du igen dig? Du är inte ensam. 

Det här webbinariet tar upp hur ledare kan styra organisationens initiativ för störst nytta. Från beslut om start, till uppföljning och vikten av att säkerställa nyttan av de leverabler projektet ger – så tidigt som möjligt.  

Webbinariet syftar till att göra dig mer komfortabel med att ställa frågor i kritiska skeden som leder till bättre beslut avseende projekt. Om projektledaren ska säkerställa att saker görs rätt inom projektet, så är det du som projektägare som ska säkerställa att rätt projekt genomförs.

Anna pratar bland annat om 
  • Alliera projekt med organisationens vision och strategi.
  • Konsten att välja mellan äpplen och päron.
  • Våga välja bort och projekt som inte är projekt.
  • Hur den mänskliga sidan kan påverka effekthemtagning.

Du behöver inga förkunskaper för att medverka. Om det finns en projektmetodik i er organisation, kan det förstärka din upplevelse om du kikar igenom vad det står om projektägarens uppgift före webbinariet, men det är inget krav. 
​​​​​​​
Anna Nilsson har många års erfarenhet av projekt, både som projektägare och projektledare inom olika branscher i näringslivet.

Anna har hållit ett 50-tal utbildningar för projektledare och beställare sedan 2003, och idag varvar hon föreläsningar med dagligt arbete som projektledare som konsult hos Hire Quality. Längd
Ca. 40 min + 20 min frågor

Datum
Tisdag 18 maj, kl. 11.00 (svensk tid)
​​​​​​​

Dela vidare